Συνεχής Επιμόρφωση

Στόχος μας, να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές του στη σωστή χρήση των ξένων γλωσσών αλλά πάνω από όλα να τους παρέχουμε όλες εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση συναντήσουν. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους που στηρίζονται στην ομαδικότητα.

Τα εκπαιδευτικά μας εργαλεία

A
Οπτικοακουστικά Μέσα
Με τη συνεχή χρήση του διαδραστικού πίνακα διαθέτουμε στους μικρούς και μεγάλους μαθητές μας ένα πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό σε κάθε μάθημα για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης που διδάσκεται κάθε φορά. Έτσι εξοικειώνονται με την προφορά της ξένης γλώσσας, την κατανόηση των ακουστικών και των κειμένων, τα γραμματικά φαινόμενα, την παραγωγή γραπτού λόγου. Σε κάθε μάθημα προσπαθούμε οι μαθητές μας να είναι σε επαφή με όλα τα skills[=ικανότητες] που θα πρέπει να κατακτήσουν[listening-reading comprehension-grammar and structure-writing]
B
Διαδραστικοί Πίνακες
Ο διαδραστικός πίνακας είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία της σύγχρονης εκπαίδευσης. Εκτός από την διδασκαλία της βασικής μας ύλης μέσω του πίνακα που κάνει το μάθημα ενδιαφέρον και ευχάριστο για μικρούς και μεγάλους, έχουμε την δυνατότητα διαφόρων παρουσιάσεων στην τάξη. Από videos που αφορούν γραμματικά φαινόμενα, διαλόγους σε πραγματικές συνθήκες που καλούνται οι μαθητές να κατανοήσουν μέχρι το άκουσμα τραγουδιών και την προβολή ταινιών. Ζώντας μέσα στην τεχνολογία επωφελούμαστε των προσφορών της και επιδιώκουμε την αλληλεπίδραση[interaction] στην διαδικασία της μάθησης. Ο διαδραστικός πίνακας κάνει το μάθημα ζωντανό, γεμάτο εικόνες και ακούσματα που τόσο βοηθούν στην εκμάθηση της οποιαδήποτε γλώσσας.χρονικά.κατανοήσουν μέχρι το άκουσμα τραγουδιών και την προβολή ταινιών. Ζώντας μέσα στην τεχνολογία επωφελούμαστε των προσφορών της και επιδιώκουμε την αλληλεπίδραση[interaction] στην διαδικασία της μάθησης. Ο διαδραστικός πίνακας κάνει το μάθημα ζωντανό, γεμάτο εικόνες και ακούσματα που τόσο βοηθούν στην εκμάθηση της οποιαδήποτε γλώσσας.
C
Αυστηρό Χρονοδιάγραμμα
Η οργάνωση και η συνέπεια είναι για εμάς το Α και το Ω. Οι μαθητές ολοκληρώνουν την ύλη της χρονιάς και κατακτούν τη γλώσσα στα επίπεδα που επιθυμούν σε χρονικά πλαίσια που εξυπηρετούν την γενικότερη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι σημαντικό για όλους τους μαθητές τόσο να κατακτούν σταδιακά και να εμπεδώνουν σωστά ό,τι διδάσκονται όσο και να κατορθώνουν τους στόχους τους με την επιβράβευση ενός πτυχίου σε ένα διάστημα που δεν θα τους κουράζει χρονικά.στην τεχνολογία επωφελούμαστε των προσφορών της και επιδιώκουμε την αλληλεπίδραση[interaction] στην διαδικασία της μάθησης. Ο διαδραστικός πίνακας κάνει το μάθημα ζωντανό, γεμάτο εικόνες και ακούσματα που τόσο βοηθούν στην εκμάθηση της οποιαδήποτε γλώσσας.σημαντικό για όλους τους μαθητές τόσο να κατακτούν σταδιακά και να εμπεδώνουν σωστά ό,τι διδάσκονται όσο και να κατορθώνουν τους στόχους τους με την επιβράβευση ενός πτυχίου σε ένα διάστημα που δεν θα τους κουράζει χρονικά.
D
Συνεχής εξάσκηση
Οι συνεχείς επαναλήψεις είναι η μητέρα της μάθησης λένε και συμφωνούμε. Η ύλη μας είναι οργανωμένη έτσι ώστε οι μαθητές μας να είναι σε επαφή με όλα τα απαιτούμενα skills-ικανότητες όπως γραμματική, ανάγνωση, κατανόηση κειμένου, προφορική εξάσκηση, κατανόηση ακουστικών ,εκμάθηση καινούριων λέξεων και φυσικά πολλές ασκήσεις εμπέδωσης. Ανά τακτά μαθήματα έχουμε επανάληψη των όσων διδαχθήκαμε και αξιολόγηση με tests έτσι ώστε και να μαθαίνουμε καλύτερα και να ελέγχουμε τυχόν αδυναμίες αλλά και να ξεπερνούν σταδιακά οι μαθητές μας το άγχος των γραπτών εξετάσεων ώστε οι ίδιοι να προετοιμάζονται τόσο σε μαθησιακό, όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο για τις τελικές τους εξετάσεις. Τα συχνά διαγωνίσματα δίνουν την δυνατότητα αυτοβελτίωσης και εξέλιξης σε όλα τα επίπεδα.

Σύγχρονοι Τρόποι Διδασκαλίας

Στόχος μας είναι η απόκτηση νέας γνώσης και η διαχείριση της υπάρχουσας, προσφέροντας τις απαιτούμενες δεξιότητες για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Efrosini Vakrinou
Καθηγήτρια Αγγλικών
Vakrinou Efi
Καθηγήτρια Γερμανικών
Vakrinos Iason
Καθηγητής Αγγλικών
About Call Action

Στόχος μας να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας σε ένα ευχάριστο και βιωματικό περιβάλλον μάθησης.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας.